Последни статии

Спрягане на правилните глаголи в италианския език

Спрягане на правилните глаголи в италианския език

16.01.2023Италианска граматика
Спрягане на правилните глаголи в италианския език става като към корена на глагола се добавят различни окончания за различните лица и числа. Правилните глаголи в италианския език се делят на три групи според окончанието си ...
Родоският колос

Родоският колос – истини и измислици

03.12.2022Античност
Родоският колос е едно от седемте чудеса на древния свят. Завършен и открит е през 280 г.пр.н.е., за да се отпразнува успешната защита на град Родос срещу продължилата година обсада от голямата ...
Първата жена лекар в Древна Гърция е Агнодис / Анодике

Първата жена лекар в Древна Гърция е Агнодис / Анодике

02.12.2022Античност
Първата жена лекар в Древна Гърция е Агнодис / Анодике и е легендарна фигура, смятана за първата жена лекар, по-точно акушерка в древна Атина. Нейната история е разказана от римския автор Гай Юлий Хигин в ...
Адриановият вал

Адриановият вал – символ на мощта на империята

27.11.2022Античност
Адриановият вал (лат. Vallum Aelium), е бивше фортификационно съоръжение на римската провинция Британия, чийто строеж започва през 122 г. сл. Хр. по време на управлението на император Адриан. Известен е още като Римската стена, Стената ...