Немският дателен падеж

Немският дателен падеж третира непрякото допълнение в изречението и отговаря на въпроса Wem? (на кого) и Wann? (кога). Поставяме в дателен падеж освен непрякото допълнение, също ... Прочети повече
Немски местоимения

Местоимения

Местоимения са части на речта, които служат за заменяне на съществително, прилагателно, или числително, както и да посочване на признаци на същите. В немския език ... Прочети повече