Немски местоимения

65 / 100

Местоимения са части на речта, които служат за заменяне на съществително, прилагателно, или числително, както и да посочване на признаци на същите. В немския език те се променят / склоняват по род, число и падеж. Повечето местоимения заместват съществително, или негово определение. Значението и функцията на местоимението се конкретизира според контекста.

Според значението различаваме лични, възвратни, притежателни, показателни, въпросителни, относителни и неопределени.

Лични местоимения (die Personalpronomen)

Именителен (Nominativ)Винителен (Akkusativ)Дателен (Dativ)
ichазmichмен, меmirна мен, ми
duтиdichтеб, теdirна теб, ти
erтойihnнего, гоihmна него, му
sieтяsieнея, яihrна нея, и
esтоesнего, гоihmна него, му
wirниеunsнас, ниunsна нас, ни
ihrвиеeuchвас, виeuchна вас, ви
sieтеsieтях, гиihnenна тях, им
SieВиеSieВас, ВиIhnenна Вас, Ви

Примери

Er hat mir alles gesagt – Той ми каза всичко

Wie geht es Ihnen? – Как сте? (обръщаме се къв един човек, но в учтива форма)

Възвратни местоимения

ИменителенВинителенДателен
ichmichmir
dudichdir
ersichsich
siesichsich
essichsich
wirunsuns
ihreucheuch
siesichsich
Siesichsich

Притежателни местоимения (Possessivpronomen)

ИнфинитивПритежателноБългарски
ichmein(e)мой, мое (моя, мои)
dudein(e)твой, твое (твоя, твои)
ersein(e)негов, негово, (негова, негови)
sieihr(e)неин, нейно (нейна, нейни)
essein(e)негово, (негова, негови)
wirunser(e)наш, наше, (наша, наши)
ihreur(e)ваш, ваше, (ваша, ваши)
sieihr(e)техен, тяхно, (тяхна, техни)
SieIhr(e)Ваш, Ваше, (Ваша, Ваши)

Неопределителни местоимения

jeder – всеки

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *