Език мой

Транспортни термини

Транспортни термини на няколко езика. Този тип кръстосани речници ми помагат понякога да запомням по-добрре думите, особено тези с общ корен. В таблицата се виждат ... Прочети повече
Немски местоимения

Местоимения

Местоимения са части на речта, които служат за заменяне на съществително, прилагателно, или числително, както и да посочване на признаци на същите. В немския език ... Прочети повече