Немският дателен падеж

Немският дателен падеж третира непрякото допълнение в изречението и отговаря на въпроса Wem? (на кого) и Wann? (кога). Поставяме в дателен падеж освен непрякото допълнение, също ... Прочети повече