Последни статии

image

Италиански тематичен речник

09.05.2022Речници IT
Запознаване IT БГ Коментар ciao здравей, довиждане io sono аз съм E tu? А ти? Piacere! Радвам се да се запознаем! Come ti chiami? Как се казваш? Come va? Как върви? Come stai? Как си ...
image

Италианската азбука (L’alfabeto italiano)

08.05.2022Италианска граматика
Италианската азбука е вариант на латинската азбука и в нея има само 21 букви – 5 гласни и 16 съгласни. Тези, които липсват са т.нар. външни съгласни – J, K, W, X, Y, Z ...
image

Съществителните в италианския език

08.05.2022Италианска граматика
Съществителните в италианския език се наричат наричат nomi, подобно на английското nouns, или sostantivo, подобно на английското substantive. Род Съществителните в италианския език имат само два рода – мъжки род (genere maschile) и женски род ...
Златният стандарт - последните истински пари

Златният стандарт – последните истински пари

01.11.2021Интересни думи
Златният стандарт е парична система, в която стандартната валутна единица е фиксирано количество злато, или се равнява на стойността на фиксирано количество злато. Такава валута е свободно конвертируема в страната на която принадлежи, или в ...