Телурокрацията

Сасанидската империя


72 / 100

Телурокрацията е тип цивилизация, или държавна система, която е свързана с развитието на континенталните пространства, желанието за анексиране на съседни територии и колонизацията на огромни сухопътни райони, последователно навлизане дълбоко в континенталното пространство.

Името произлиза от латинското tellus, означаващо “земя” и гръцкото κράτος, означаващо “държава”.

Концепцията за телурокрацията е предложена от Александър Дугин, руски политически философ и стратег. Той приписва определени цивилизационни характеристики на телурократичните държави, като например:

– Заседнал начин на живот (без да се изключва миграционната колонизация)
– Консерватизъм
– Трайността на правните норми
– Наличието на мощен бюрократичен апарат и централна власт
– Силна пехота, но слаб флот

Според Дугин телурокрацията традиционно се свързва с евразийските държави, като империята Цин, Монголската империя и империята на Моголите. Някои телурократични държави обаче са възникнали другаде, като ранните Съединени щати и Бразилската империя.

Телурократичните държави имат определена територия и на нея живее национално етническо мнозинство, около което се извършва по-нататъшно разширяване. Класическият антоним на телурокрацията е таласократия (контрол над водата), доста разпространена в античността.

Класическите империи обикновено са комбинация от телурократични и таласократични характеристики и рядко са само едното, или само другото в чист вид. В политическата география, геополитиката и геоикономиката терминът се използва за обяснение на властта на страната чрез контрола върху земята.

Телурокрацията рядко се среща в чист вид. Повечето големи телурокрации имат и крайбрежни, а не само вътрешни територии, за разлика от тасалократиите, които в огромното си мнозинство са имали само крайбрежни линии, а не вътрешни територии.

Един от примерите за преобладаващо телурократична империя е Сасанидската, която е една от няколкото персийски империи и е съществувала в периода III – VII век. При нея впрочем зороастризмът е превърнат в държавна религия. През 637 столицата и – Ктезифон е завладяна от Арабския халифат, което слага края и.

Някои примери за исторически конфликти между телурократични и таласократични държави са:

– Пуническите войни между Римската република (телурократична) и Картагенската империя (таласократична)
– Кръстоносните походи между Византийската империя (телурократична) и мюсюлманските държави (таласократична)
– Опиумните войни между империята Цин (телурократична) и Британската империя (таласократична)

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *