Телурокрацията

Сасанидската империя


72 / 100

Телурокрацията е тип цивилизация, или държавна система, която е свързана с развитието на континенталните пространства, желанието за анексиране на съседни територии и колонизацията на огромни сухопътни райони, последователно навлизане дълбоко в континенталното пространство.

Името произлиза от латинското tellus, означаващо “земя” и гръцкото κράτος, означаващо “държава”.

Телурократичните държави имат определена територия и на нея живее национално етническо мнозинство, около което се извършва по-нататъшно разширяване. Класическият антоним на телурокрацията е таласократия (контрол над водата), доста разпространена в античността.

Класическите империи обикновено са комбинация от телурократични и таласократични характеристики и рядко са само едното, или само другото в чист вид. В политическата география, геополитиката и геоикономиката терминът се използва за обяснение на властта на страната чрез контрола върху земята.

Терминът се състои от латинската дума: телурис (teluris) – суша и гръцката кратос (κράτος) – власт.

Телурокрацията радко се среща в чист вид. Повечето големи телурокрации имат и крайбрежни, а не само вътрешни територии, за разлика от тасалократиите, които в огромното си мнозинство са имали само крайбрежни линии, а не вътрешни територии.

Един от примерите за преобладаващо телурократична империя е Сасанидската, която е една от няколкото персийски империи и е съществувала в периода III – VII век. При нея впрочем зороастризмът е превърнат в държавна религия. През 637 столицата и – Ктезифон е завладяна от Арабския халифат, което слага края и.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *