сатрап

Автор: Shahryar.seven - собственная работа, CC BY-SA 3.0,


76 / 100

Думата сатрап става известна благодарение на титлата на управители на провинции в Ахеменидската империя.Империята била разделена на провинции (сатрапии), процес завършен от Дарий I (царувал 522–486 г. пр.н.е.). Той установява 20 такива провинции.

Значение

Всеки сатрап се се назначавал от царя и бил член на кралското семейство, или на друго благородническо семейство. Нямало срок на заемане на длъжността. В отговорностите му влизалоа събирането на данъци, сигурността и правораздаването в провинцията.  За да се предпази от злоупотреба с власт, Дарий създал система за контрол над сатрапите. Висшите служители на провинцията и командирът на гарнизонните войски, разположени в провинцията, били пряко подчинени на краля. Кралските служители извършвали периодични проверки.

Въпреки че сатрапите били жизненоважни за осигуряването на безпроблемното протичане на Ахеменидската империя, те представлявали и потенциална заплаха за Ахеменидските царе. С отслабването на централната власт след средата на V в. пр.н.е., сатрапите започнали да набират сила, да започват да действат все по-независимо и дори да се бунтуват. Въпреки това системата продължава да се използва дори след разпадането на Ахеменидската империя. Тяхната администрация е запазена от Александър III Велики и неговите наследници.

Самата дума съществува от времената преди Ахеменидската империя. Произлиза от староперсийската дума khšaçapâvâ, която в превод означава “покровител на царството” и е използвана от васалните царе на мидийския владетел.

Малко за Ахеменидската империя

Карта на сатрапиите в Ахеменидската империяАхеменидската империя е била древна империя съществувала в периода 550 пр.н.е. – 330 пр.н.е.. Неин център била областта  Персия, в югозападната част на съвременен Иран. По време на най-големия си разцвет Ахеменидите властвали над империя, която се простирала от долината на Инд на изток, до Балканите на запад и от Черно море на север, до Червено море на юг.

За да управляват ефективно тази огромна империя,  Ахеменидските царе разделят своето царство на провинции, всяка от които се управлява от сатрап. Империята престава да съществува през 330 г.пр.н.е., когато е завладяна от Александър Велики.

На днешно време думата е придобила негативна конотация и се употребява за квалифициране на деспотичен наместник на тираничен владетел.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *