различните поколения

Различните поколения се споменават в статии със всякаква тематика. Но колко от читателите разбират какво представляват те и по какво се различават?

Що е поколение?

Преди да се опитам да дефинирам различните поколения, нека обсъдим какво изобщо са те. Поколение най-общо е група от хора родени по приблизително едно и също време на приблизително (в широки граници) едно и също място. Това са предпоставки за сходни поведенчески модели и ценностна система. Много общо се приема, че едно поколение обхваща период от 15 –  25 г. Въпреки, че поколенията се различават определено едно от друго, добре е да се отбележи, че самото поколение вътре в себе си не е еднородно. Например има определени разлики между градска и извънградска среда на израстване и обитаване, както и при смяна на държавата. Към момента има дефинирани пет поколения.

Да видим какво представляват различните поколения и какви особености се смята, че имат.

Традиционалистите

Известни са още като “тихото поколение” (silent generation). Това е поколението от родени до 1945 г. включително. За тях е характерно, че ценят работата си, сменят я рядко, консервативни са и ценят ясната йерархична верига на управление отгоре надолу. Управленческият модел command – control е нещо нормално и добро. При тях има ясна дефиниция какво е добро и зло, лоялни и изпълнителни са. В повечето държави е характерно, че се очаква мъжете да работят и да изкарват прехраната на цялото семейство, докато от жените се очаква да са само домакини. Тук има едно изключение и това е Втората световна война, когато жените се превръщат във важна работна сила във военното и съпътстващите го производства. Това е поколението, което първо се сблъсква с борбите за социално и сексуално равенство.

Следващото от различните поколения е това на:

Бейби бумърите (the baby boomers)

Това е поколението родено в периода 1946 – 1964 г. Неговите представители ценят работните места, предпочитат плоска управленческа структура, ориентирани са към демократични и хуманни ценности, равни възможности и приятелска среда. Това е поколението изнесло немалка част от бурното развитие във всички области на науката след възстановяването от войната. Те също са първите израстнали в медийна среда с телевизия. Те спазват стриктно работната етика, ориентирани са към постигане на цели (target oriented). Също така са самоуверени, дисциплинирани и ориентирани към работа в група.

Следващото от различните поколения е:

Поколение Х

Това са хората родени между 1965 и 1979 г. и е най-многобройното поколение в момента. Към него принадлежа и аз. Поколението X е по-директно от предишните, оценяват воденето на по-открити и честни разговори и не се интересуват от любезности. Представителите му са готови да приемат градивна критика и да се адаптират без негативни следи. Това е поколението, което въвежда грижата за баланс между работа и личен живот. Съща така е първото използващо активно новите технологии, въпреки, че е израснало без интернет. Това са също хора, които ценят високо сътнудничеството. Въпреки това е характерен известен индивидуализъм извън работата, както и здравословен скепсис.

Следващото от различните поколения е това на:

Милениалите, или поколението Y

Това са хората родени между 1980 и 1994 г. Ориентирани са силно към новите технологии, имат самочуствие и самооценка понякога проявяващи се прекалено рано и прекалено високи. Обикновено избягват работа в традиционни компании, търсят такив с по-неформална среда и организация на работа. Вместо да работят дълги смени, те предпочитат гъвкави работни графици и по-добър баланс между работа и живот. Това обаче не означава, че поколението е мързеливо. Просто семейният живот има предимство пред работното място. Голяма част от поколението Y са израснали с преуморени родители и това е провокирало ново отношение към труда. Също така те имат значително по-високи очаквания към работодателите си по отношение на работна среда и предпоставки за обучение и кариерно израстване. Работата в група е много високо ценена, както и бързата неусложнена комуникация.

Следващото от различните поколения е:

Поколението Z

Това са хората родени от 1995 г. насам. Поколението с най-висока пристрастеност към социални мрежи и интернет свързаност. Поколението на инфлуенсърите и влогърите. Преобладава силното желание нещата да се случват бързо и лесно. При едни това води до мързел и незаинтересованост, но при други до предприемачество, crowd funding и пр. Характерен е мултикултурализма, половата толерантност, обвързването с каузи (понякога водещо до неправенето на нищо друго). Това е също поколението с най-високи изисквания към работа и работодател, предпочитащо да остане без работа, отколкото да работи такава, която не удовлетворява очакванията му.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *