Друидите

79 / 100

Друидите са били високопоставена класа от образовани хора сред древните келти, които са действали като свещеници, учители и съдии. Думата „друид“ произлиза от галска дума, която може да означава „познаващ дъба“ или „мъдрост“. От там думата навлиза в гръцки и латински. Среща се и в староирландски като druí – магьосник.

Друидите, подобно на скандинавските скалди, не са записвали нещата случващи се около тях, така че повечето от това, което знаем за тях днес, идва от външни източници, които може да са пристрастни или неточни.

Основни източници с информация за друидите

 • Гръцки и римски писатели, като Посидоний, Юлий Цезар и Тацит, които са наблюдавали или срещали друидите в Галия и Британия. Те описват друидите като философи, политици, свещеници или магьосници, които имат познания по астрономия, математика, медицина и право. Те също така съобщават за някои от ритуалите и практиките на друидите, като човешки жертвоприношения, гадаене и поклонение на боговете и природата.
 • Средновековна ирландска литература, като Táin Bó Cúailnge и агиографии на светци, които са написани от християнски монаси след покръстването на Ирландия. Те представят друидите като магьосници, поети или съветници, които имат свръхестествени сили и се противопоставят на християнството. Те също така запазват някои от митовете и легендите на друидите, като участието им в Ълстърския цикъл и връзката им с определени места и герои.

Както вече споменах, тези писмени източници обаче, не са много надеждни и последователни. Те може да са били повлияни от културните, политическите или религиозните реалности на техните автори или редактори. Може също така да са разбрали погрешно или да са интерпретирали погрешно някои аспекти на друидската култура или религия. Затова трябва да се четат предпазливо и критично.

Други източници, които могат да хвърлят малко светлина върху друидите са:

 • Археологически доказателства, като паметници, артефакти, надписи или монети, които може да са свързани с друидите или техните дейности. Например, някои учени предполагат, че места като Стоунхендж или остров Хейлинг са били използвани от друидите за астрономически наблюдения или церемонии. Тези тълкувания обаче често са спекулативни и противоречиви.
 • Сравнителни доказателства, като паралели или прилики с други индоевропейски култури или религии, които могат да разкрият някои общи произходи или влияния на друидите. Например, някои учени предполагат, че друидите са били част от по-широка индоевропейска жреческа култура, която споделя някои черти с брамините от Индия или маговете от Персия. Тези сравнения обаче най-често се основават единствено на предположения и обобщения.

Друидите и човешките жертвоприношения

Едно от най-противоречивите и сензационни твърдения за друидите е, че те са практикували човешки жертвоприношения като част от своите ритуали. Основният източник за това твърдение е Юлий Цезар, който пише в разказа си за Галската война, че друидите изгаряли живи хора в големи плетени статуи като жертви на боговете. Цезар също твърди, че жертвите са били престъпници, роби или военнопленници, но понякога невинни хора са били пожертвани, ако не е имало достатъчно от първите.

Разказът на Цезар обаче не е много надежден или обективен. Той може да е преувеличил или изфабрикувал някои подробности, за да оправдае завладяването си на Галия и Британия, или за да представи друидите като варварски и нецивилизовани врагове на Рим. Той може също да е разбрал погрешно или да е изтълкувал погрешно някои аспекти на друидската култура или религия, или да ги е объркал с други келтски племена или практики.

Други древни писатели, като Страбон, Диодор Сицилийски и Лукан, също споменават човешки жертвоприношения сред друидите, но те може да са разчитали на пътеписите на Цезар, и така да са повтаряли неговата пропаганда. Някои съвременни учени също предполагат, че някои келтски митове и легенди, като историята за крал Лир или приказката за Брануен, може да съдържат следи от човешки жертвоприношения, но те не са исторически източници и може да отразяват по-късни християнски влияния.

Друидите - Човекът от Линдоу
By Photograph by Mike Peel (www.mikepeel.net)., CC BY-SA 4.0, Link

Археологическите доказателства за човешки жертвоприношения сред друидите са оскъдни и двусмислени. Някои човешки останки са открити в блата, езера, реки или ями, които може да са били ритуално убити, но не е ясно дали са свързани с друидите или техните церемонии. Например Човекът от Линдоу, добре запазено тяло открито в блато в Англия, се тълкува като възможна друидска жертва, но той може също да е бил жертва на убийство, екзекуция или злополука. По същия начин някои места като Стоунхендж или остров Хейлинг са свързвани с друидите или техните ритуали, но няма убедителни доказателства за човешки жертвоприношения там.

Следователно не знаем със сигурност дали друидите са практикували човешки жертвоприношения или не. Възможно е те да са го правили в някои случаи, но също така е възможно изобщо да не са го направили. Въпросът остава открит и дискутиран сред историци и археолози.

Друидите и техните фестивали

Счита се, ч друидите празнували различни фестивали през годината, базирани на циклите на природата и слънцето. Тези фестивали отбелязват важни моменти на преход, трансформация и обновяване на сезоните и в живота. Те също са били поводи за почитане на боговете, предците и духовете, както и за изразяване на благодарност, радост и общност.

Основните друидски фестивали са:

 • Samhain: Фестивалът на мъртвите, който се провежда на 31 октомври или 1 ноември. Той отбелязва края на сезона на прибиране на реколтата и началото на зимата. Това е време да си спомним и почетем починалите, както и да се изправим пред собствената си смъртност и страхове. Също така е време, когато булото между световете е тънко и комуникацията с други сфери е възможна.
 • Yule: Зимното слънцестоене, което се провежда на 21 или 22 декември. Той отбелязва най-късия ден и най-дългата нощ в годината. Това е време за празнуване на прераждането на слънцето и завръщането на светлината. Също така е време за размисъл върху вътрешната светлина и потенциал.
 • Imbolc: Фестивалът на пробуждането, който се провежда на 1 или 2 февруари. Той отбелязва първите признаци на пролетта и раздвижването на живота. Време е да приветстваме нови начала и възможности. Също така е време да почетем Бригид, богинята на огъня, поезията, лечението и ковачеството.
 • Ostara: Пролетното равноденствие, което се провежда на 20 или 21 март. Той отбелязва баланса на деня и нощта и настъпването на пролетта. Това е време за празнуване на растежа, плодородието и обновлението. Също така е време да почетем Еостре, богинята на зората, яйцата и зайците.
 • Beltane: Фестивалът на огъня, който се провежда на 30 април или 1 май. Той отбелязва върха на пролетта и началото на лятото. Това е време за празнуване на любовта, страстта и изобилието. Също така е време да почетем Беленос, бога на слънцето, огъня и лечението.
 • Litha: Лятното слънцестоене, което се провежда на 20 или 21 юни. Той отбелязва най-дългия ден и най-късата нощ в годината. Това е време за празнуване на силата и енергията на слънцето. Също така е време да почетем Луг, бога на светлината, уменията и занаятите.
 • Lughnasadh: Фестивалът на първите плодове, който се провежда на 1 или 2 август. Той отбелязва началото на сезона на прибиране на реколтата и края на лятото. Време е да празнуваме благодарността, щедростта и жертвата. Също така е време отново да почетем Луг, както и неговата приемна майка Тайлтиу.
 • Mabon: Есенното равноденствие, което се провежда на 22 или 23 септември. Отново отбелязва баланса на деня и нощта и настъпването на есента. Това е време за празнуване на хармонията, баланса и размисъла. Също така е време за почитане на Мабон, бога на младостта, лова и освобождението.

Тези фестивали не са с фиксирани или твърди дати, а по-скоро гъвкави и адаптивни според местоположението, традицията или предпочитанията. Някои друиди могат да празнуват само някои от тях или да добавят други, които имат значение за тях.

Има ли друиди в днешно време?

Отговорът е да, в днешно време има друиди, макар и да нямат пряка връзка с едновревешните такива. Те са разнообразна и еклектична група от хора, които споделят общо благоговение към естествения свят и желание да се свържат с корените на своите предци. Друидството не е религия, а по-скоро начин на живот, който може да бъде съвместим с различни вероизповедания или изобщо с нито едно. Друидите могат да се идентифицират като езичници, християни, будисти, агностици или нещо друго.

Друидството също така не е монолитна или догматична традиция, а по-скоро променлива и креативна, която насърчава индивидуалното изразяване и изследване. Има различни ордени и групи друиди, всяка със собствена история, учения и практики. Някои от най-известните са Орденът на бардовете, оватите и друидите (OBOD), Британският орден на друидите (BDO), Древният орден на друидите в Америка (AODA) и Ár nDraíocht Féin (ADF).

Друидите днес практикуват различни форми на ритуали, медитация, изкуство, музика, поезия, разказване на истории и екологичен активизъм. Те празнуват циклите на природата и сезоните, особено слънцестоенето и равноденствието. Те почитат предците си, както биологични, така и духовни, и се стремят да се учат от тяхната мъдрост. Те също така уважават и работят с духовете на земята, елементите, животните и растенията.

В наши дни друидите са част от глобална общност, която обхваща различни култури и континенти. Те са вдъхновени от миналото, но и ангажирани с настоящето и бъдещето. Те са търсачи на истината, красотата и хармонията, които се стремят да живеят в баланс със себе си, помежду си и Земята.

 

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *