Автаркия

71 / 100

Автаркия (англ. autarky) е икономическа система на самодостатъчност, постигана чрез ограничена търговия и задоволяване на всички потребности чрез собствено производство. Една държава би била в пълно състояние на самодостатъчност, ако има затворена икономика. Това означава, че не участва в международна търговия с никоя друга държава.

Думата произлиза от гръцката αὐτάρκεια, което буквално преведено означава “самодостатъчен”. Въпреки че автаркия на държавно ниво е рядко срещано явление днес, в далечното минало е била по-скоро утвърден подход. Например номадските пастирски общества в началото си са били самозадоволяващи се единици.

По-късно обществата са използвали различни нива на автаркия. Меркантилистките политики, следвани от западноевропейските страни от XVI до XVIII в., които се опитват да увеличат частично държавната власт чрез ограничаване на международната търговия, са били автаркични. По-обширна форма на самодостатъчност е преследвана от нацистка Германия през 1933–1945 г. Тя се опита да увеличи търговията в рамките на собствения си икономически блок и да я премахне тази с външни субекти. Съвременен пример за екстремна автаркия е системата juche (кор. самостоятелност)  в Северна Корея. Дори и тя обаче има ограничени търговски отношения с Китай.

Автаркичните системи са противоположност на либералните икономически системи, които насърчават свободния поток на стоки и услуги. Шотландският философ от XVIII в. Адам Смит, който се смята за баща на съвременната икономика, е един от първите съвременни мислители, които поставиха под въпрос ползите от политиките на самодостатъчност.

След трудовете на Смит е публикуван широк спектър от теоретични изследвания по темата. Те, както и бързата глобализация на световната икономика след края на Студената война (1991 г.), подкрепят икономическото превъзходство на свободната търговия. Така автаркията загуби своята привлекателност като жизнеспособна икономическа система сред повечето страни.

Production Possibility Frontier (предел на възможностите за производство)

Една опростена илюстрация дава идеята за Production Possibility Frontier (PPF). Графиката в началото на статията показва страна, която произвежда само оръжия и масло. В една автаркия, ако се произвеждат само пушки и масло и няма търговия, страната ще бъде принудена да използва ресурсите и труда си за производството на пистолети, масло или комбинация от двете.

Това по същество ще доведе до недостатъчно разпределение на ресурсите, тъй като те не могат да произвеждат със 100% ефективност, защото не могат да търгуват излишъка си от оръжия и масло. В икономиката за свободна търговия  една страна може да разпредели правилно своя труд и ресурси, за да увеличи максимално БВП. Тогава една страна просто ще търгува излишъка в замяна на това от което се нуждае.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *