Книгите на Библията

Книгите на Библията

Книгите на Библията представлява сбор от текстове, признати от църквата за боговдъхновени, свещени и достоверни. Списъкът от книги се различава при отделните деноминации. Всъщност тази ... Прочети повече
Анациклозата

Анациклозата е причината за разделението на властите

Теорията за анациклозата (гр. ἀνακύκλωσις) представлява кулминацията на древногръцката политическа мисъл по отношение на еволюцията на политическите общности. Това е единна, завършена политическа теория на ... Прочети повече