Книгите на Библията

77 / 100

Книгите на Библията представлява сбор от текстове, признати от църквата за боговдъхновени, свещени и достоверни. Списъкът от книги се различава при отделните деноминации. Всъщност тази сбирка от книги наричаме Библия. Библейските книги са разделени на два големи дяла: Стар завет и Нов завет.

Старият завет

Старият завет съдържа книгите на Библията, които са основата на юдаизма. В него се разказва историята на евреите и техния Бог в продължение на 2000 години преди появата на Христос. В Стария завет са вписани и божиите закони.

В юдаизма съществуват Писан закон (Танах) и Устен закон (който впоследствие също бива записан). Оригиналните текстове тук са написани на еврейски или арамейски език. Християнството приема за своя основа само книгите от Танах. Повечето учени смятат, че те са създадени около (до) 4 век пр.н.е.

Ето кои са старозаветните библейски книги:

Източно православие

Католицизъм

Протестанство

1. Битие (от Петокнижие)1. Битие (от Петокнижие)1. Битие (от Петокнижие)
2. Изход (от Петокнижие)2. Изход (от Петокнижие)2. Изход (от Петокнижие)
3. Левит (от Петокнижие)3. Левит (от Петокнижие)3. Левит (от Петокнижие)
4. Числа (от Петокнижие)4. Числа (от Петокнижие)4. Числа (от Петокнижие)
5. Второзаконие (от Петокнижие)5. Второзаконие (от Петокнижие)5. Второзаконие (от Петокнижие)
6. Книга на Исус Навиев6. Книга на Исус Навиев6. Книга на Исус Навиев
7. Книга на съдиите7. Книга на съдиите7. Книга на съдиите
8. Книга Рут8. Книга Рут8. Книга Рут
9. Първа книга Царства (или Първа книга на царете, Първа книга на Самуил)9. Първа книга Царства (или Първа книга на царете, Първа книга на Самуил)9. Първа книга Царства (или Първа книга на царете, Първа книга на Самуил)
10. Втора книга Царства (или Втора книга на царете, Втора книга на Самуил)10. Втора книга Царства (или Втора книга на царете, Втора книга на Самуил)10. Втора книга Царства (или Втора книга на царете, Втора книга на Самуил)
11. Трета книга Царства (или Първа книга на царете, Трета книга на царете)11. Трета книга Царства (или Първа книга на царете, Трета книга на царете)11. Трета книга Царства (или Първа книга на царете, Трета книга на царете)
12. Четвърта книга Царства (или Втора книга на царете, Четвърта книга на царете)12. Четвърта книга Царства (или Втора книга на царете, Четвърта книга на царете)12. Четвърта книга Царства (или Втора книга на царете, Четвърта книга на царете)
13. Първа книга Паралипоменон (или Първа книга на летописите)13. Първа книга Паралипоменон (или Първа книга на летописите)13. Първа книга Паралипоменон (или Първа книга на летописите)
14. Втора книга Паралипоменон (или Втора книга на летописите)14. Втора книга Паралипоменон (или Втора книга на летописите)14. Втора книга Паралипоменон (или Втора книга на летописите)
15. Първа книга на Ездра (или Книга на Ездра)15. Първа книга на Ездра (или Книга на Ездра)15. Първа книга на Ездра (или Книга на Ездра)
16. Книга на Неемия16. Книга на Неемия16. Книга на Неемия
17. Втора книга на Ездра
18. Книга на Товит17. Книга на Товит
19. Книга Иудит18. Книга Иудит
20. Книга Естир (Естир)19. Книга Естир (Естир)17. Книга Естир (Естир)
20. Първа книга Макавейска (I Макавеи)
21. Втора книга Макавейска (II Макавеи)
21. Книга на Йов (Йов)22. Книга на Йов (Йов)18. Книга на Йов (Йов)
22. Псалми23. Псалми19. Псалми
23. Притчи Соломонови24. Притчи Соломонови20. Притчи Соломонови
24. Еклисиаст25. Еклисиаст21. Еклисиаст
25. Песен на песните26. Песен на песните22. Песен на песните
26. Книга на мъдростта (Премъдрост Соломонова)27. Книга на мъдростта (Премъдрост Соломонова)
27. Книга на Сирах (Премъдрост на Иисус, син Сирахов)28. Книга на Сирах (Премъдрост на Иисус, син Сирахов)
28. Книга на пророк Исаия (Исаия)29. Книга на пророк Исаия (Исаия)23. Книга на пророк Исаия (Исаия)
29. Книга на пророк Еремия (Йеремия)30. Книга на пророк Еремия (Йеремия)24. Книга на пророк Еремия (Йеремия)
30. Плачът на Еремия31. Плачът на Еремия25. Плачът на Еремия
31. Послание на Еремия
32. Книга на Барух (Варух)32. Книга на Барух (Варух)
33. Книга на пророк Езекиил (Йезекиил)33. Книга на пророк Езекиил (Йезекиил)26. Книга на пророк Езекиил (Йезекиил)
34. Книга на пророк Даниил (Даниил)34. Книга на пророк Даниил (Даниил) 27. Книга на пророк Даниил (Даниил)
35. Книга на пророк Осия (Осия)35. Книга на пророк Осия (Осия)28. Книга на пророк Осия (Осия)
36. Книга на пророк Иоил (Иоил)36. Книга на пророк Иоил (Иоил)29. Книга на пророк Иоил (Иоил)
37. Книга на пророк Амос (Амос)37. Книга на пророк Амос (Амос)30. Книга на пророк Амос (Амос)
38. Книга на пророк Авдий (Авдий)38. Книга на пророк Авдий (Авдий)31. Книга на пророк Авдий (Авдий)
39. Книга на пророк Иона (Иона)39. Книга на пророк Иона (Иона)32. Книга на пророк Иона (Иона)
40. Книга на пророк Михей (Михей)40. Книга на пророк Михей (Михей)33. Книга на пророк Михей (Михей)
41. Книга на пророк Наум (Наум)41. Книга на пророк Наум (Наум)34. Книга на пророк Наум (Наум)
42. Книга на пророк Авакум (Авакум)42. Книга на пророк Авакум (Авакум)35. Книга на пророк Авакум (Авакум)
43. Книга на пророк Софония (Софония)43. Книга на пророк Софония (Софония)36. Книга на пророк Софония (Софония)
44. Книга на пророк Агей (Агей)44. Книга на пророк Агей (Агей)37. Книга на пророк Агей (Агей)
45. Книга на пророк Захария (Захария)45. Книга на пророк Захария (Захария)38. Книга на пророк Захария (Захария)
46. Книга на пророк Малахия (Малахия)46. Книга на пророк Малахия (Малахия)39. Книга на пророк Малахия (Малахия)
47. Първа книга Макавейска (I Макавеи)(на 20-то място)
48. Втора книга Макавейска (II Макавеи)(на 21-во място)
49. Трета книга Макавейска
50. Трета книга на Ездра

Свитъците от Мъртво мореТъй като християнството има няколко основни течения, всяко едно от тях възприема за свещени различен брой от книгите на Библията. Протестанската Църква (в разните и варианти) признава единствено онези текстове, които произлизат от еврейската Библия Танах. Те са 39 на брой

Свитъците от Мъртво море - фрагмент намерен в пещера 4Книгите на Библията при другите све основни християнски деновинации са повече. Католическата и православната Църква признават за боговдъхновени и останалите изброени книги. Те се наричат второканонични (или деутероканонични), тъй като са писани допълнително. Заедно с тях книгите на Библията при каторицизма са 46 старозаветни текста (всички изброени без Втора книга на Ездра), а канонът на източноправославната е още по-широк и обхваща 50 книги (всички изброени, заедно с Трета книга Макавейска, Трета книга на Ездра и Послание на Еремия).

Тъй като книгите на Библията съществуват в продължение на векове, те навлизат по различен начин в различните християнски вероизповедания. Католиците и православните в западния свят ги превеждат от еврейските Кумрански ръкописи от III в. пр. н. е. (т. нар. Свитъци от Мъртво море), старогръцкия превод Септуагинта от III в. пр. н. е., както и Вулгата – латинският превод, направен в края на IV век. Източноправославната Църква използва единствено преводи от Септуагинта.

Нов завет

Новият завет разказва историята на Сина Божий Исус Христос – за живота и ученията му. Текстовете, които са изписани по темата, са наистина много, но книгите на Библията т.е. приети за канонични са само 27 от тях. Като цяло те са едни и същи при всички християнски вероизповедания – католицизъм, източно православие, протестантство. Ето кои са те:

Евангелия:

1.Евангелие от Матей

2.Евангелие от Марко

3.Евангелие от Лука

4.Евангелие от Йоан

История на апостолите:

5. Деяния на апостолите

Сборни послания:

6. Послание на Яков

7. Първо послание на Петър

8. Второ послание на Петър

9. Първо послание на Йоан

10. Второ послание на Йоан

11. Трето послание на Йоан

12. Послание на Юда

Послания на апостол Павел:

13. Послание към римляните

14. Първо послание към коринтяните

15. Второ послание към коринтяните

16. Послание към галатяните

17. Послание към ефесяните

18. Послание към филипяните

19. Послание към колосяните

20. Първо послание към солунците

21. Второ послание към солунците

22. Първо послание към Тимотей

23. Второ послание към Тимотей

24. Послание към Тит

25. Послание към Филимон

26. Послание към евреите

Откровение:

27. Откровение на Йоан (Апокалипсис)

Източното православие, сирийската и етиопската църква използват същите текстове, но книгите на Библията са в друг ред.

Както виждате книгите на Библията не са проста тема, особено по отношение на тези, покриващи периода преди раждането на Христос.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *