Стоковите пари

81 / 100

Стоковите пари (commodity money) са най-простият и най-вероятно най-старият вид пари. Той се основава на оскъдни природни ресурси, които служат като средство за размяна, съхранение на стойност и отчетна единица. Те имат съществена добавена стойност в допълнение към номиналната си стойност. Тясно свързани са с (и произхождат от) бартерната система, при която стоки и услуги се обменят директно за други стоки и услуги.

Основна разлика от бартера е, че определена стока постепенно придобива стойност надвишаваща собствената и такава и започва да служи за размяна на други стоки и услуги повече на базата на стойността си, отколкото на нуждата от нея като стока. Стоковите пари улесняват този процес, тъй като действат като общоприето средство за размяна. Важна отличителна черта е, че стойността им се определя от присъщата стойност на самата стока. С други думи, самата стока се превръща в пари. Примери за стокови пари включват златни монети, мъниста, черупки, подправки и др.

По-нататъшната еволюция на стоковите пари води до златния стандарт, който елиминира доста от съществуващите недостатъци на стоковите пари.

Плюсове на стоковите пари

Ниска инфлация

Стойността на фиатните пари до голяма степен се основава на обществената вяра в емитента (държавата). Стойността на стоковите пари се основава на материала, от който са произведени, например злато или сребро. Следователно фиатните пари нямат собствена стойност, докато стоковите имат. Поради това фиатните са изложени на риск от инфлация и дефлация.  Промените в общественото доверие в правителството, което издава фиатни пари, може да са достатъчни, за да обезценят фиатната валута. Стоковите пари обаче запазват стойност въз основа на съдържанието на метал или друго материално съдържание.

По-малко изкуствено влияние

Стоковите пари дават по-малко възможности за регулиране от правителството. Освен ако правителството притежава пълен монопол върху въпросния физически ресурс, те са по-малко способни да повлияят изкуствено на поведението на пазарите, като отпечатват нови пари или установяват регулации.

Основават се на собствена стойност

За разлика от фиатните пари, стоковите се основават на нещо, което има действителна стойност (поради своята полезност). При фиатните пари стойността е изцяло виртуална.

Добри са за спестяване

Тъй като физическият запас на стоки има тенденция да расте по-бавно от пазарното търсене, стоковите валути са по-склонни да претърпят дефлация. Докато периодите на голяма и бърза дефлация могат да бъдат пагубни за икономиката, периодите на скромна дефлация обикновено са добри за спестителите. Хората, които инвестират и спестяват стоки, могат да бъдат доста сигурни, че стойността на спестените им активи ще се увеличи в случай на дефлация.

Недостатъци на стоковите пари

Нетрайност

Склонни са към обезценяване с течение на времето, особено ако стоката е нетрайна, или зависеща от обемите производство, като пшеница, ечемик или зехтин.менно това е една от причините, поради които благородните метали често се избират за стокови валути. Те са много нереактивни и остават добри за дълго време. Но дори благородните метали могат да променят качеството си. Например среброто и златото могат да станат на петна, ако се съхраняват при неправилни условия. Също са зависими, макар и в много по-малка степен от обемите на производствато им.

Вариации в качеството

Поради разликите в качеството, в стоково базирани системи стоките с по-ниско качество имат лоша тенденция да заливат пазара и да изтласкват висококачествените стоки. Например, през XVIII век в Англия конете често са били използвани като начин за изплащане на задължения. Много хора се опитвали да използват по-нискокачествени и болни коне, за да изплатят дълговете си, което норушава доверието в този мид стока като разплащателно средство.

По-бавен икономически растеж

Тъй като физическите ресурси изискват време за растеж, или добиване, икономиките, базирани на суровини, са склонни да растат по-бавно от икономиките, базирани на фиатни пари. При фиатните икономики, правителството може да отпечата повече пари, за да увеличи предлагането им и така да позволи растеж на икономиката. Въпреки че това при предозиране може да доведе до висока инфлация, разумното инжектиране на фиатната валута от време на време е добре за растежа на икономиката.

В миналото стоковите пари са били широко използвани за уреждане на търговски сделки. Днес те играят подчинена роля, тъй като фиатните валути отдавна са се наложили като преобладаваща парична форма. Въпреки това те продължават да играят роля в региони, където фиатната валута е или не е налична, или е забранена. Използването на цигари като валута в затворите е още един пример за това.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *