Съществителните в италианския език

Съществителните в италианския език се наричат наричат nomi, подобно на английското nouns, или sostantivo, подобно на английското substantive.

Род

Съществителните в италианския език имат само два рода – мъжки род (genere maschile) и женски род – (genere femmina). Среден род не съществува за щастие и това прави нещата малко по-лесни от езици като немски и български. Друго облекчение е, че в повечето случаи родът може да бъде разпознат по окончанието на съществителното.

Съществителни завършващи на –o, или на съгласна са почти винаги от мъжки род; съществителни завършващи на –a , на –i, на –ta и на –tu са почти винаги от женски род. Тези които завършват на –е са от един от двата рода и трябва да се научат.

За да не бъда толкова оптимистично има и изключения – съществителни с окончания –е, или –о, когато ударението а върху окончанието са от мъжки род. Когато са с ударени окончания –а, или –u са от женски род.

При названия на одушевени предмети често думата е една и съща с различни окончания за въжки и женски род като например il signore, la signora. Има обаче и други, при които думата е еднаква, а родът са различава само чрез определителния / неопределителния член, като например – il collega, la collega.

Пълен и непълен определителен член

Единствено число

Съществителните в италианския език имат пълен определителен член il за тези от мъжки род и la за тези от женски. Еквивалентни са на the в английския език. Когато съществителното започва с гласна буква, и двете il и la се заместват с l’, като например l’uomo, l’acqua. При съществителни от мъжки род започващи със s+съгласна, или z+съгласна се използва съответно lo вместо il.

Непълният определителен член за мъжки род е un, а за женски – una, като например un ragazzo, una ragazza. При съществителни от мъжки род започващи със s+съгласна, или z+съгласна се използва uno вместо un.

Множествено число

За множествено число пълният определителният член за мъжки род е i, а непълниятdei. При съществителни започващи със s+съгласна, или z+съгласна се използват съответно gli и degli.

За множествено число пълният определителният член за женски род е le, а непълният – delle.

 

Опр. членЕд. ч.Мн. ч.Неопр. членЕд. ч.Мн. ч.
М. родil / loi / gliМ. родun / unodei / degli
Ж. родlaleЖ. родunadelle

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.