Телурократията

Сасанидската империя


Телурократията е тип цивилизация, или държавна система, която ясно се свързва с развитието на континенталните пространства, желанието за анексиране на съседни територии и колонизацията на огромни сухопътни райони, последователно навлизане дълбоко в континенталното пространство. Телурократичните държави имат определена територия и на нея живее национално етническо мнозинство, около което се извършва по-нататъшно разширяване. Класическият антоним на телурокрацията е таласократия (контрол над водата), доста разпространена в античността. Класическите империи обикновено са комбинация от телурократични и таласократични характеристики. В политическата география, геополитиката и геоикономиката терминът се използва за обяснение на властта на страната чрез контрола върху земята.

Терминът се състои от латинската дума: телурис (teluris) – суша и гръцката кратос (κράτος) – власт.

Телурократията радко се среща в чист вид. Повечето големи телурокрации имат и крайбрежни, а не само вътрешни територии, за разлика от тасалократиите, които в огромното си мнозинство са имали само крайбрежни линии, а не вътрешни територии.

Един от примерите за преобладаващо телурократична империя е Сасанидската.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.