думата алгоритъм

73 / 100

Думата алгоритъм всъщност произхожда от името на един човек, което пък ни води до областта, в която е роден. Al-khwārizmī, е краткото име на известния за времето си персийски математик Мухамед ибн Муса ал-Хваризми (Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī). Al-Khwārizmī  означава – „от Хваризми“ – регион в Западна Централна Азия. Днес е част от териториите на Узбекистан, Казахстан и Туркменистан.

Оригиналният арабски печатен ръкопис на Книгата по алгебра от Al-Khwārizmī.
Страница от оригиналния арабски печатен ръкопис на Книгата по алгебра от Al-Khwārizmī.

В процеса на латинизация на това име се стигнало до Algorismi. Оттам през XIII в. се налага терминът “algorismus”, който продължава да се използва до XIX в.

Думата алгоритъм се налага по-масово в научните среди благодарение на съчинението на Ал-Хваризми – Algoritmi de numero Indorum.  То оцелява само в латински превод. Оригиналът на арабски е изгубен. Преводът най-вероятно е направен през XII век от Аделар от Бат, който също е превел астрономическите таблици през 1126 г. Оригиналното заглавие на арабски е било вероятно Kitāb al-ʿamʿ wa-al-tafrīq bi-ḥisāb al-Hind.

Английският вариант на думата алгоритъм (algorithm) навлиза в употреба след XIX в. и в началото на използването си обозначава арабската десетична система.

Мохамед ибн Муса ал-Хваризми е бил освен математик, също така и астроном и географ. Живял е по времето на Абазидския Халифат и около 820 г.пр.н.е е бил назначен за управител на Къщата на  Мъдростта – голямата библиотека на Багдад.

Математикът с име послужило за основа на думата алгоритъм написва сборник, известен като „al-mukhtaṣar fī ḥisāb al-jabr wa al-muqābala“ (на английски език може да се преведе като „Компенсацията за изчисляване чрез възстановяване и балансиране“). Изразът „ал-джабр“ се отнася до уравнения, а оттам и до крайната му латинизация до „алгебра“. Счита се за родоначалник на алгебрата.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *