Тъмните векове - картината The Triumph of Death

Тъмните векове – предразсъдък, или реалност?

Тъмните векове са условен исторически период, обхващащ ранното средновековие от западноевропейската история и по-специално периода след последния римски император на западната римска империя – Флавий ... Прочети повече

Немският дателен падеж

Немският дателен падеж третира непрякото допълнение в изречението и отговаря на въпроса Wem? (на кого) и Wann? (кога). Поставяме в дателен падеж освен непрякото допълнение, също ... Прочети повече