Ефектът на пеперудата

Ефектът на пеперудата – знаете ли какво точно означава?

Ефектът на пеперудата е израз употребен в една лекция. През 1972 година по време на 139-тата среща на Американската асоциация за научен напредък ученият Едуард Лоренц задал следния въпрос: „Махването на крилете на пеперуда в Бразилия води ли до торнадо в Тексас?“ ... Прочети повече
еклектика

Еклектика е подходът на любознателните

Думата еклектика идва от гръцката ἐκλεκτικός, означаваща "подбиране" и най-общо казано е подход, при който не се разчита на един единтсвен факт, парадигма, заключение, а се търси многострана оценка, или аргументация. ... Прочети повече
дихотомия

Какво е дихотомия

Дихотомия (от гръцки: διχοτομία) представлява последователно разделение на две части, които са слабо свързани помежду си, или изключващи се. Явява се метод за логическо разделение ... Прочети повече