еклектика

Еклектика е подходът на любознателните

Думата еклектика идва от гръцката ἐκλεκτικός, означаваща "подбиране" и най-общо казано е подход, при който не се разчита на един единтсвен факт, парадигма, заключение, а се търси многострана оценка, или аргументация. ... Прочети повече