дихотомия

Какво е дихотомия

Дихотомия (от гръцки: διχοτομία) представлява последователно разделение на две части, които са слабо свързани помежду си, или изключващи се. Явява се метод за логическо разделение ... Прочети повече