Книгите на Библията

Книгите на Библията

Книгите на Библията представлява сбор от текстове, признати от църквата за боговдъхновени, свещени и достоверни. Списъкът от книги се различава при отделните деноминации. Всъщност тази ... Прочети повече