захватът на меч Мордау

Захватът на меч Мордхау (Mordhau) – ударът-убиец

Захватът на меч Мордау е похват в немската мечоносна традиция, при който мечът се държи наобратно, с две ръце за острието и противникът се удря с дръжката, или напречника. Терминът Mordhau, (среща се още и като Mordstreich и Mordschlag), означава "удар-убиец". ... Прочети повече